Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

Hållbara matvanor och livsmedelsproduktionens påverkan på miljön är några av våra viktigaste frågor för framtiden och ett självklart tema för Livsmedelsverkets vintermöte 2019. Mötet hölls 7 mars och drygt 145 personer som deltog.

Klimatförändringarna är något vi inte kan blunda för. Livsmedelsproduktionen står för uppskattningsvis 30 procent av växthusgasutsläppen. Företagen måste ta sitt ansvar för att skapa hållbart producerade livsmedel och Livsmedelsverket måste vara en drivande kraft från myndighetshåll för att det ska ske.

Årets Vintermöte visade på hopp om samarbete. Representanter från Livsmedelsverket presenterade olika sätt som myndigheten arbetar med stöd till företag eller information till konsumenter kring miljömässig och hälsomässig hållbarhet. Livsmedelsföretagen gav goda exempel på sitt arbete kring hållbarhet och klimatanpassning för att inspirera varandra. Båda sidor visade ambition att föra dialog och samarbeta med varandra för att ge konsumenterna hållbar mat i en föränderlig värld.

Nedan finns presentationerna från mötet.

Senast granskad 2019-02-08