USA

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till USA. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen.

Generellt för att exportera till USA

Två myndigheter har det primära ansvaret för livsmedelskontrollen i USA. The Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the U.S. Department of Agriculture (USDA) har ansvar över tillsyn av kött, fågel och äggprodukter. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) har tillsyn av övriga livsmedel, ex. fiskprodukter, gelatin mm. För att exportera till USA ska anläggningen som tillverkar, bereder, förpackar eller säljer livsmedel till USA vara registrerat hos den amerikanska livsmedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). För mer information vad som gäller för din produkt kontakta din importör i USA. Registrerade anläggningar i USA kan bli inspekterade av FDA. För mer information se länk nedan. 

USA kräver att livsmedelsföretag rapporterar hälsorisker

Myndigheten FDA kräver att företag som exporterar livsmedel till USA ska rapportera om livsmedlet kan misstänkas innebära en hälsorisk. Det kan till exempel gälla livsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen utan att det framgår av märkningen eller som har hälsofarliga halter av kemiska ämnen eller bakterier.

Förutom att anläggningen ska vara registrerat hos FDA finns även skyldighet att rapportera om de bedömer det sannolikt att ett livsmedel kan påverka människors hälsa allvarligt. Rapporteringen ska ske inom 24 timmar på en särskild webbsida.

Skicka varuprover till USA

Det är tillåtet att exportera varuprover till USA under vissa villkor, till exempel för forskningsändamål.  Det är USA:s myndighet Food Safety and Inspection Service (FSIS) som reglerar denna import.

Mjölkprodukter

Mjölkprodukter, som inte är Grade A, är tillåtet att exporteras till USA. Mjölkprodukter av grade A får inte exporteras till USA. Ett överenskommet intyg mellan Sverige och USA finns publicerat längre ner på denna sida. Läs nedan USA:s definition av "Grade A".

Äggprodukter

USA:s myndighet Food Safety and Inspection Service (FSIS) reglerar importen av äggprodukter, för mer info läs på USDAs hemsida. Kontrollera alltid vad som gäller för din produkt via din importör i USA som har direktkontakt med USDA.

Sammansatta produkter - mjölk och ägg

Ett överenskommet exportintyg för sammansatta produkter innehållande mjölk- och äggprodukter finns publicerat längre ner på sidan. För information om övriga krav på mjölk- och äggprodukter se avsnitten ovan. Ett tilläggsintyg finns möjligt att använda tillsammans med LIVS254 när det finns många olika ursprung för råvaror i produkten.

Godkännandeprocess - kött och köttprodukter

Sverige måste genomgå en godkännandeprocess vid myndigheten FSIS för att få tillstånd att exportera färskt (kylt/fryst) kött och värmebehandlade köttprodukter. Tidigare fanns ett godkännande för export av griskött men då ingen export skett på flera år har FSIS avaktiverat Sveriges status som godkänd. För övriga köttslag har Sverige aldrig genomgått en godkännande process.

För att Sverige ska få ett godkännande för export av kött och köttprodukter måste vi genomgå en ekvivalens process för livsmedelssäkerhet.

Ekvivalensprocessen sker i 5 steg:

  1. Landet skickar en skriftlig ansökan till FSIS 
  2. Dokument om landets livsmedelssäkerhetssystem skickas via ett elektroniskt system Self-Reporting Tool (SRT)
  3. FSIS går igenom dokumenten och riskvärderar landet
  4. FSIS utför verifierande anläggningsinspektioner (avgiftfinansierade)
  5. FSIS notifierar landet som godkänt för export genom ett formell brev

Produkter som innehåller gelatin

För produkter som innehåller gelatin så har Livsmedelsverket i samråd med USA tagit fram flera intyg. Exportören ska styrka att villkoren i intyget uppfylls, till exempel genom ett pre-exportintyg. Kontakta kunden i USA för att kontrollera om det finns något intyg som fungerar för din produkt.

Fisk och fiskolja

Vid export av fisk och fiskolja hittas USAs krav på USDAs hemsida. Kontrollera alltid vad som gäller för din produkt via din importör i USA som har direktkontakt med USDA och FDA.

Fiskoljekapslar

Innan export startas rekommenderar vi att ni kontrollerar med er importör vilka regler som gäller för er produkt, om importillstånd och exportintyg krävs. Importtillståndet kan kräva att exportintyget ska utfärdas av en veterinär som är anställd på heltid av er kontrollmyndighet. Om er kontrollmyndighet inte har en veterinär anställd på heltid så bör importtillståndet förhandlas så att också en officiell inspektör kan utfärda intyget. Om ni inte lyckas med detta kontakta Livsmedelsverket i god tid. Om fiskoljekapslarna innehåller  gelatin kan ett intyg för gelatin krävas.  

Kosttillskott- vitamin, mineraler mm

Innan export startas av kosttillskott rekommenderar vi att ni kontrollerar med er importör vilka regler som gäller för er produkt, om ni behöver importtillstånd och om ett exportintyg krävs.

Hydrolyserat kollagen från gris

Ett nytt exportintyg för hydrolyserat kollagen har tagits fram i samråd med
myndigheterna i USA.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till USA kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram efter överenskommelse med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2021-04-16