Information om naturligt mineralvatten och källvatten i Kontrollwiki

2019-10-31

Livsmedelsverkets webbplats med vägledande och stödjande information, Kontrollwiki, har nu utökats med information om naturligt mineralvatten och källvatten.

Naturligt mineralvatten och källvatten omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten. Det har tidigare inte funnits någon vägledning eller något stödmaterial för kontroll av dessa två produkttyper. Nu finns texter om kontroll av dessa i Kontrollwiki.

Information om godkännande av naturligt mineralvatten har tidigare endast funnits som pdf-vägledning. Den är nu avpublicerad och finns nu istället i Kontrollwiki. Det har endast gjorts smärre, administrativa ändringar.