Premiär för World Food Safety Day

Livsmedelssäkerhet tas ofta för givet, tills något går fel, till exempel matförgiftning.

I år uppmärksammas för första gången World Food Safety Day, som instiftats av FN. Dagen sätter ljus på det viktiga arbete som görs världen över för att förebygga, upptäcka och hantera livsmedelsrisker. Detta bidrar till livsmedelssäkerhet, hälsa, ekonomiskt välstånd, jordbruk, turism, underlättar handel och hållbar utveckling. Livsmedelsverket arbetar varje dag med dessa frågor bland annat genom att analysera och bedöma risker med mat, ge råd och samordna livsmedelskontrollen i hela landet.

Årets tema är " Food Safety, everyone's business"  och uppmärksammas speciellt den 7 juni. 

Senast granskad 2019-06-07