Rapport om verkningsmekanismer av hormonstörande ämnen i livsmedel

2018-09-28

I samband med nordiska diskussioner om ny EU-lagstiftning för hormonstörande ämnen och dess konsekvenser för livsmedelskedjan togs en omfattande rapport om verkningsmekanismer av hormonstörande ämnen fram.