Filippinerna

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Filippinerna.

Filippinerna ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta export av animaliska livsmedel från Sverige.

Färskt griskött

Livsmedelsverket arbetar för närvarande med att öppna för export av färskt griskött till Filippinerna. Ärendet handläggs i samarbete med Jordbruksverket. Myndigheterna har gemensamt besvarat ett frågeformulär som skickades till den ansvariga myndigheten i Filippinerna i slutet av maj 2016. Även företag som har anmält intresse för denna export har besvarat ett anläggningsfrågeformulär som också vidarebefordrats till myndigheterna i Filippinerna. Myndigheterna i Filippinerna har återkommit med önskemål om inspektion av anläggningar i Sverige, vilket har skjutits från 2018 till 2019 av Filippinerna.

Importören, speditören eller företaget som har hemvist eller uppehåller sig i Filippinerna ska vara ackrediterad för import av landets myndighet och ska söka tillstånd hos landets ansvariga myndighet. För mer information om processen och krav om dokument kontakta ert ackrediterade importförerag i Filippinerna.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Filippinerna kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11