Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

2018-03-07

Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av kontroller som myndigheterna i livsmedelskontrollen ska utföra.

Vi tror att många företagare har idéer om vilka områden och frågor som myndigheterna borde inrikta kontrollen på för att den ska bli effektiv och riskbaserad. Det kan till exempel vara mikrobiologiska risker med en viss typ av hantering eller teknik eller kemiska risker för vissa typer av livsmedel. Andra exempel kan vara problem med spårbarhet eller information runt livsmedel som medför risk för att konsumenter vilseleds.

Alla som vill är varmt välkomna att lämna förslag på nya mål för livsmedelskontrollen till operativamal@slv.se senast den sista juli 2018.

För den som vill se hur de nuvarande målen ser ut, finns de här .

Välkomna med förslag!

Livsmedelsverkets avdelning för styrning och uppföljning av livsmedelskontroll