Avslutade projekt

En pipett som droppar en klar vätska i några provrör.

Här listas en del av Livsmedelsverkets avslutade projekt från och med 2020.

  • Kemiska markörer för dricksvattenrening

  • Kemisk forensik för stärkt krisberedskap - samarbetsprojekt med USA

Kontakta oss för mer information.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Maria Sitell

Avdelningschef, Biologiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2021-04-22