Matsvinn i storkök

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinn är den mat som slängs i onödan, som hade kunnat ätas om den hanterats på ett annat sätt. Offentliga kök kan göra – och gör – mycket för att bidra till att minska svinnet i sina verksamheter.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart. Då har all den energi, vatten och mark som behövs för att framställa maten använts i onödan. Dessutom är det oekonomiskt att slänga mat i sophinken.

I FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – finns målet att halvera matsvinnet till 2030. Många inom de offentliga måltidsverksamheterna har redan börjat sitt arbete med att minska matsvinnet.

På de här sidorna finns stöd och inspiration om hur man kan arbete med minskat matsvinn. På sidan Matsvinnsmätning i storkök (till vänster i menyn) finns verktyg för att mäta och följa upp arbetet.

Utbildning – Minskat matsvinn i offentliga måltider

Den här utbildningen ger en bakgrund till varför det är så viktigt att arbeta för minskat matsvinn i offentliga kök och en genomgång kring hur man kan börja sitt arbete, steg för steg. Utbildningen kan till exempel användas vid arbetsplatsträffar eller andra möten som en kick off för arbetet. Titta på filmen nedan, eller använd PowerPointversionen om det passar bättre.

Webbinarum: Minska matsvinnet - börja här!

Nyord på svinniska som beskriver olika sätt att minska sitt matsvinn får gärna användas av och i era verksamheter inom offentliga måltider.

Nyord på svinniska

Prata svinniska - öppet för andra aktörer

Senast granskad 2019-06-25