Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

2018-03-08

Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.

För livsmedelsbrott ska böter även fortsättningsvis ingå i straffskalan. Förslaget innebär även att livsmedelskontrollmyndigheter ska kunna besluta om sanktionsavgifter för mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. Sanktionsavgiften kan uppgå till minst 1 000 kr och högst 100 000 kr.

Om riksdagen antar regeringens proposition om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2019.

Olika slags brott

Kriminalitet inom livsmedelsbranschen kan omfatta vilka livsmedel som helst, det kan till exempelvis handla om falsk olivolja, att konventionellt framställd mat säljs som ekologisk eller att man säljer kött som kommer från djur som inte kontrollerats innan slakt. Överhuvudtaget handlar det ofta om att byta ut dyra livsmedel som konsumenter är beredda att betala mer för mot billigare. Det leder till att konsumenterna luras att betala för något de inte får, exempelvis svenskt eller kvalitetsmärkningar av olika slag. Livsmedelsbrott kan också innebära att konsumenter utsätts för en hälsorisk.

Livsmedelsverket arbete mot fusk och brott

På Livsmedelsverket finns en särskild grupp som arbetar mot fusk och brott i livsmedelsbranschen. Gruppen fungerar som stödfunktion till andra kontrollmyndigheter i arbetet med att upptäcka och motverka livsmedelsfusk. Gruppen utgör även Sveriges kontaktpunkt på livsmedelsområdet i EU-kommissionens Food Fraud Network.

Livsmedelsverket har även utbildat personal i livsmedelskontrollen i metoder och tekniker som är särskilt utformade för att upptäcka och förebygga livsmedelsfusk i den ordinarie kontrollen.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40