Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Grekiska grill & bar produktion


Anläggningsnummer

5633

Postadress

c/o GK Production AB, Björklundsgatan 4 F, 152 41 Södertälje

Kommun

SÖDERTÄLJE

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

VI-PP(mp) VIII-PP

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket