Tillgänglighet

Här berättar vi om Livsmedelsverkets arbete för att uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller för en myndighet.

Dokument

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket material i form av pdf-filer. Dessa ligger främst i publikationsdatabasen under rubriken "Beställ/ladda ner material". Men vi länkar också till dokument på övriga webbplatsen.

Filformatet är oftast pdf även om word, excel och ppt också kan förekomma.
Från och med 2020 tillgänglighetsanpassar vi alla dokument.

Teckenspråk

Filmer

Livsmedelsverket textar sedan flera år tillbaka de filmer som publiceras på webbplatsen eller i sociala medier. Just ni tittar vi på hur vi ska kunna möta övriga krav på tillgänglighet som börjar gälla i september 2020.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Senast granskad 2020-05-08