Måltider i skolan

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Coronavirus och offentliga måltider

Skolmåltiden – en värdefull resurs

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Bra skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – för både hälsan och miljön.

Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i skolan” lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning. Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Råden är avsedda som ett stöd i arbetet med bra skolmåltider. Råden vänder sig både till dem som planerar, lagar och serverar skolmåltider, och till skolledning och pedagogisk personal. Råden uppdaterades 2018.

Vetenskapliga grunden för råden

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.
Nedan finner ni de vetenskapliga underlagen samt de hanteringsrapporter och överväganden som ligger till grund för de aktuella råden.

Utbildningsmaterial

Förutom att bidra med energi och glädje kan skolmåltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil. Hur man kan ta tillvara skolmåltiden i undervisningen kan du läsa mer om på sidan Utbildning.

Använd Måltidsmodellen

 

Senast granskad 2020-02-12