Livsmedel för särskilda grupper - FSG

På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper- FSG, vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och eventuella sammansättnings- och märkningskrav.

Livsmedel för särskilda grupper är ett samlingsnamn för livsmedelsgrupperna:

  • Modersmjölksersättning och tillskottsnäring
  • Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
  • Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP
  • Komplett kostersättning för viktkontroll

Livsmedel för särskilda grupper förkortas ofta FSG - Livsmedel För Särskilda Grupper (Foods For Specific Groups).

De övergripande reglerna om FSG ska tillämpas sedan den 20 juli 2016. Se förordning (EU) nr 609/2013.

Det finns vissa grundläggande krav för FSG, till exempel att de bara får säljas som färdigförpackade livsmedel i detaljhandeln och att sammansättningen ska vara passande för att tillgodose näringsbehovet för de personer de är avsedda för.

Lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) har upphört

Begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) har sedan den 20 juli 2016 försvunnit då lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål (SLVFS 2000:14) upphörde att gälla.

För vissa sär-när gäller istället lagstiftningen om livsmedel för särskilda grupper - FSG, det vill säga förordning (EU) nr 609/2013. Andra sär-när har övergått till att vara vanliga livsmedel och regleras därmed som sådana.

Fördjupad information och eventuella krav på anmälan eller tillstånd finns i Kontrollwiki.

Senast granskad 2019-09-05