Glesbygdsbutiker kan söka stöd för kylutrustning

2019-12-17

En låg kyltemperatur i butik underlättar för att minska matsvinnet. Glesbygdsbutiker kan söka stöd för investeringar i kylutrustning.

Med en låg kyltemperatur i butik kan många varors hållbarhetstid maximeras. Detta underlättar för att minska matsvinnet. För många, men inte alla, kylda produkter är +4 grader en optimal förvaringstemperatur. Kylvaror som förvaras i +4 grader i stället för i +8 grader håller sig fräscha betydligt längre, ofta nästan dubbelt så länge.


Glesbygdsbutiker kan ansöka om stöd från länsstyrelserna för investeringar i kylar. Det handlar om kommersiell service. Hur mycket pengar som finns kvar att söka skiljer sig mellan länen, du kan höra med din länsstyrelse hur läget är i ditt län.