Jordgubbar – nyttiga men känsliga för skadegörare

Jordgubbar är nyttiga och innehåller massor av vitaminer, mineraler och kostfibrer. Men det är samtidigt ett bär som är känsligt för olika skadegörare, till exempel mögel och insekter. Därför är det vanligt att bespruta – behandla - jordgubbarna med växtskyddsmedel. Resterna som finns kvar i bären efter skörd är dock mycket låga, visar Livsmedelsverkets stickprovskontroller. Här får du svar på vanliga frågor om jordgubbar och besprutning.

Är jordgubbar nyttiga?

Stämmer det att jordgubbar besprutas mycket?

Ja, många jordgubbsodlingar behandlas med växtskyddsmedel. Det beror på att jordgubbar är svåra att odla och känsliga för konkurrens av ogräs och angrepp av olika skadegörare, till exempel insekter och mögel.

Det finns dock regler för vilka bekämpningsmedel som får användas och på vilket sätt. För att det ska finnas så lite rester kvar som möjligt vid skörd måste odlaren till exempel vänta med att skörda ett visst antal dagar efter en behandling.

Är det farligt att äta jordgubbar?

Nej, så länge odlare och importörer följer de regler som finns är det inte farligt. I Livsmedels­verkets stickprovskontroller under 2019 fanns endast ett prov med halter över det tillåtna gränsvärdet. Det gällde jordgubbar importerade från ett land utanför EU.

Det tillåtna gränsvärdet är satt med säkerhetsmarginaler. Livsmedelsverkets beräkningar visar att ett barn till exempel skulle kunna äta över 30 kg jordgubbar om dagen utan att komma upp i farliga nivåer av bekämpningsmedelsrester. Beräkningen baseras på de mängder som uppmättes i svenska jordgubbar 2019. Det är alltså i princip omöjligt att äta så mycket jordgubbar att man kommer upp i nivåer som skulle kunna vara en risk för hälsan.

Något som kan vara intressant att veta är att svenskodlade jordgubbar generellt innehåller färre ämnen och lägre halter av bekämpningsmedelsrester än importerade.

Finns det ekologiska jordgubbar?

Endast en mycket liten del av alla jordgubbar som odlas och säljs är ekologiska. Det beror på att jordgubbar är svårodlade utan behandling och i ekologisk odling är behandling med konstgjorda kemiska ämnen inte tillåten. Eftersom alternativa behandlingsmetoder inte alltid är lika effektiva kan skördar förstöras och skördarna blir ofta mindre än i vanlig, konventionell, odling.

Senast granskad 2020-06-03