Brexit - handel med Storbritannien

Lastbil på väg

Det är viktigt att du som företagare förbereder dig på hur brexit kan påverka din handel med Storbritannien. På den här sidan guidar vi dig genom två scenarier: Storbritanniens utträde ur EU med avtal och utan avtal.

Brexit – vad händer? 

Den 29 mars 2017 beslutade Storbritannien att träda ut ur EU. När ett medlemsland önskar träda ur är tiden mellan beslut och utträde satt till 2 år. Förhandlingar har sedan beslutet förts mellan EU och Storbritannien, och ett förslag till utträdesavtal har tagits fram. I nuläget har Storbritannien fått en förlängd tidsfrist som gäller t o m 31 januari 2020. Om avtalsförslaget godkänns tidigare kan utträdet ske innan detta datum.

Förhandlingarnas utgång kommer att påverka företag som handlar med livsmedel med Storbritannien. Några förändringar som skulle kunna ske är

  • gränskontroll vid import
  • föranmäland vid export, eventuellt bara i undantagsfall
  • införande av tullar och beskattning.

Utträde med avtal (mjuk brexit)

Påverkan på import

Det är i dagsläget okänt på vilket sätt en mjuk brexit påverkar importen av livsmedel från Storbritannien till EU. Gränskontroll krävs idag för animaliska produkter, vissa vegetabilier samt för ekologiska produkter vid import från länder utanför EU. Förmodligen kommer ett utträde med avtal innebära en överenskommelse om en övergångsperiod innan Storbritannien ses som ett land utanför EU i importsammanhang.

Påverkan på export

Vad en mjuk brexit skulle innebära beror på hur långt EU och Storbritannien kommer i förhandlingarna om gemensamma regler och processer för handel med livsmedel. Det troliga är att det kommer att innebära vissa övergångsbestämmelser.

Utträde utan avtal (hård brexit)

Påverkan på import

Om det blir en hård brexit blir det samma krav på gränskontroll för livsmedel från Storbritannien som från andra länder utanför EU.

Det innebär att sändningar med livsmedel som idag omfattas av krav på gränskontroll och som importeras direkt från Storbritannien till Sverige ska genomgå gränskontroll i likhet med importer från övriga länder utanför unionen.

Även handeln med livsmedel från Irland påverkas då många sändningar passerar Storbritannien innan de anländer till EU. Livsmedel från EU som transiteras genom ett tredje land innan det ankommer till EU igen måste genomgå kontroller vid gränsen.

Påverkan på export

Tidigare information från de brittiska myndigheterna (9 april 2019) var att nuläget skulle frysas under en period vid en hård brexit. Det innebar att de varor som i dag inte behöver följas av intyg vid handel inom EU, inte heller behöver följas av intyg under nio månader efter en hård brexit.

Myndigheterna i Storbritannien skriver på sin webbplats - länk längst ner på denna sida - att de djur och varor som idag medföljs av intyg vid handel inom EU även fortsättningsvis ska medföljas av intyg om de ska exporteras till eller transiteras genom Storbritannien.

Export av livsmedel från Sverige till Storbritannien ser alltså i dagsläget inte ut att påverkas nämnvärt vid en hård brexit, åtminstone inte kortsiktigt. Observera dock att ingen i dag exakt vet vad utfallet blir.

Hur kan du förbereda dig?

Det är viktigt att du som företagare gör din riskanalys och förbereder dig på hur brexit kan komma att påverka din handel med Storbritannien. Besök de externa länkarna nedan för vägledning.

Importföretag

Livsmedelsverket uppmanar alla importörer av livsmedel, från Storbritannien att läsa informationen på vår webbplats om import (se länk ovan) och hålla sig uppdaterade på ny information där.

Vid en hård brexit berörs framförallt direkt import av animaliska och ekologiska livsmedel från Storbritannien till Sveriges gräns, då det framför allt är dessa varor som kommer kräva gränskontroll i Sverige.

Exportföretag

Information om Storbritanniens importkrav från tredjeland kan du söka på deras hemsida. Ställ också frågor till din kund i Storbritannien om förutsättningarna för din export.

Externa länkar

Via länkarna nedan kan du förbereda dig inför brexit. På Verksamt.se och Kommerskollegium finns information och checklista till hjälp. 

Storbritannien ger fortlöpande information till företag i Storbritannien som handlar med varor från EU. Via länken till gov.uk nedan hittar du den senaste informationen för brittiska importörer. Denna information och krav vid handel kan dock komma att ändras.

Senast granskad 2019-10-30