Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Snart följer vi upp ert matsvinn igen – passa på att mäta i höst!

Nästa år följer vi upp förra årets kartläggning av matsvinnet i offentliga måltider. För att underlätta för så många som möjligt att mäta har vi tagit fram ett nytt mätprotokoll och en instruktionsvideo för hur ni använder det för att registrera era ...

Ta makten över kompetensförsörjningen!

Allt färre sökande till kockutbildningarna och ett svalt intresse för offentliga måltider i kombination med en växande bransch och stora pensionsavgångar har gjort frågan om kompetensförsörjning brännhet. Inom ramen för projektet "Med smak för kunska...

Digital lansering av WWF:s nya fiskguide

WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur lanseras den 28 maj - via ett digitalt webbinarium så att alla som är nyfikna kan vara med! Viktigt att göra medvetna val Det är stora volymer fisk som köps in till offentliga kök. Du ...

Krisberedskapsveckan som blev krisberedskapsvåren!

Idag inleds #krisberedskapsveckan, som på alla sätt är annorlunda i år jämfört med tidigare. Syftet med veckan är att uppmärksamma krisberedskap - och syftet är uppnått. Med råge. En tuff period som andas flexibilitet, kreativitet och hjälpsamhet Ni ...

Nya riktlinjer för måltider på sjukhus får vänta lite…

De senaste veckorna har vi fått in ett par undrande frågor på mail från personer, organisationer och regioner gällande Livsmedelsverkets nya riktlinjer för sjukhusmåltiderna. Många är nyfikna på att höra hur det går och när de nya riktlinjerna kommer...

Senast granskad 2020-02-12