Sjukdomar, allergier och hälsa

Den mat du äter påverkar hur du mår. Både på kort och lång sikt. Mat som innehåller otrevliga bakterier kan göra dig sjuk direkt. Det finns också mat som  minskar risken för en rad allvarliga sjukdomar senare i livet.

Hasselnötter
Björkpollen och hasselnötter

Proteiner som liknar varandra gör att björkallergiker också kan reagera mot äpplen och hasselnötter. Här får du veta det mesta om allergier och överkänslighet av olika slag.

Tom tallrik
Magsjuka på menyn

Om du har drabbats av matförgiftning kan det bero på en rad olika saker. Glöm inte att anmäla för att skydda andra.

Man som joggar
Övervikt och fetma

I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta.

Senast granskad 2020-08-10