Förhandsanmälan vid import av vegetabiliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

Förhandsanmälan av sändningar till gränskontrollen

För att få tillgång till TRACES.NT krävs först och främst ett EU-login. Alla personer i organisationen /på företaget som ska kunna skapa och signera ett CHED-D behöver ha ett eget EU-login. Detta EU-login kan sedan kopplas till en användare i TRACES.NT, och användaren kan i sin tur kopplas till en organisation/ett företag ( i TRACES.NT kallad operatör).

Den aktör som ansvarar för en sändning ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Utskrivet och undertecknad CHED-D ska postas/lämnas till aktuell gränskontrollstation, tillsammans med eventuella övriga originaldokument såsom hälsointyg.

Kontroll sker normalt första vardagen efter förhandsanmälan, under förutsättning att originaldokument har skickats in till berörd gränskontrollstation. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av postens öppettider.

Senast granskad 2020-08-04