Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Lammboden Almungsgården


Anläggningsnummer

6369

Postadress

c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 STÅNGA

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP VI-PP(mp)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket