Taiwan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Taiwan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvariga myndigheter för import av livsmedel är Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) och Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ). 

Listning för export av kött till Taiwan

Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) som vill exportera kött till Taiwan ska listas vid Taiwans myndighet genom att ansöka till Livsmedelsverket. 

Dokument som ska skickas till Livsmedelsverket vid ansökning för listning:

  1. Anmälningsblankett LIVS 150
  2. Frågeformuläret "The Basic information of the Establishment for Expanding the Numbers Establishments" som hittas på TFDAs hemsida.
  3. Kontrollrapport översatt till engelska

Färskt griskött

Sverige har genomgått en godkännande process för att få exportera färskt (kylt eller fryst) griskött till Taiwan. Intresserade svenska anläggningar inspekterades 2014 av Taiwans myndighet. Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) som vill exportera ska listas vid Taiwans myndighet genom att ansöka till Livsmedelsverket, se ovan.

Varje sändning av griskött skall föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till import@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Färskt nötkött

Den 17 juli 2017 meddelade Taiwan att Sverige godkänts för export av färskt (kylt eller fryst) nötkött till Taiwan. Sverige är ett av de första EU-länder som får detta tillstånd. Listning av anläggningar vid Taiwans myndighet krävs för att få exportera. Anläggningar (Producent och kyl/fryshus) som vill exportera ska listas vid Taiwans myndighet genom att ansöka till Livsmedelsverket, se ovan.

Precis som för griskött ska varje sändning av nötkött föranmälas till de taiwanesiska myndigheterna. Exporterande anläggning fyller i en excelfil som är en sammanställning av exporter under en viss vecka. Sammanställningen ska sedan godkännas av den officiella veterinären på plats som har utfärdat exportintyget. Veterinären mejlar sedan informationen till import@slv.se. Sammanställningarna skickas veckovis av Livsmedelsverket till de taiwanesiska myndigheterna.

Observera att två exportintyg skall medfölja varje sändning, då det är två taiwanesiska myndigheter inblandade. Båda intygen hittar du längst ner på sidan.

Fjäderfäkött och viltkött 

Äggprodukter

För export av äggprodukter ska sändningen medföljas av intyget som är publicerat längst ner på sidan.

Gelatin

För export av Gelatin ska sändningen medföljas av intyget som är publicerat längst ner på sidan.

Mjölkprodukter

Fiskprodukter

Adress i exportintyget

Det är mycket viktigt att exportanläggningens fullständiga besöksadress anges i exportintyget.

Datum i intyg för export till Taiwan ska enligt deras veterinärmyndighet skrivas på följande sätt: dd/mm/åå.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Taiwan kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med Taiwans livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-11-18