Tillbaka till Exportanläggningar

SIA Glass AB


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Stenlösvägen 33, 311 68 Slöinge

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket