Grönland

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Grönland.

Beslut om framtida förenklade regler vid kontroll av fiskeriprodukter med mera från Grönland

I enlighet med Rådets beslut 2011/408/EU ska hälsokontroller av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor, biprodukter av dessa och därav framställda produkter från Grönland tillåtas för införsel till andra EU-länder enligt samma villkor som tillämpas vid handel inom EU. Detta innebär att dessa produkter som avsänds från Grönland till EU inte behöver passera gränskontroll utan räknas som handel inom EU. Det innebär också att Grönland ska utföra gränskontroll av ovannämnda varor som anländer till Grönland från länder utanför EU.

Senast granskad 2018-10-11