Transport av delvis nedkylda slaktkroppar

2019-04-23

Huvudregeln är att kött inte får transporteras från ett slakteri förrän det kylts ner högst 7 °C. Det finns undantagsregler som gör transport av delvis nedkylda slaktkroppar möjlig. I vintras användes den möjligheten och delvis nedkylda slaktkroppar transporterades från ett slakteri till en annan anläggning där de styckades.

För att få utföra denna transport behöver slakteriet uppfylla en del villkor och bli godkänt för denna typ av verksamhet innan transport sker. Företagaren på den mottagande anläggningen behöver även informera sin kontrollmyndighet första gång de tar emot sådana slaktkroppar.

Mer detaljer kring detta finns nu i vägledande texter i Kontrollwiki. Där förklaras reglerna kring detta som finns i avsnitt I, kapitel VII, punkt 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.