Checklistor för inspektion

Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och EaEU samt anläggningar som har ansökt om nygodkännande för export dit. Checklistorna är baserade på Rysslands och EaEUs importregler.

Inför inspektionen bör företaget alltid gå genom den aktuella checklistan för att kontrollera om de relevanta reglerna uppfylls. Eventuella brister bör åtgärdas innan inspektionen äger rum.

Checklistorna kommer att uppdateras vid behov. Därför bör ni undvika att spara checklistorna på datorn eller göra en utskrift utan istället alltid hämta dem från Livsmedelsverkets webbsida.

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2018-02-08