Söksida

Hittade 4419 träffar på "Försäljning av små mängder "

 • Försäljning små mängder

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Försäljning av små mängder primärprodukter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-11-30
 • Försäljning av ägg

  Hönsägg Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-26
 • Leverans av små mängder honung och andra biodlingsprodukter

  Här beskriver vi vad som gäller för biodlare som levererar små mängder honung och andra primärprodukter från biodlingen direkt till konsumenter. De behöver till exempel inte vara registrerade hos
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-10-17
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-22
 • Försäljning av hembakta bullar

  Det finns ingenting i lagstiftningen som förbjuder försäljning av hembakta bullar. Däremot är det alltid den som säljer mat som ansvarar för att maten är säker. Lagstiftningen sätter säkerheten för
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-09-26
 • Mängdangivelse

  Ibland behöver företagaren märka ut hur mycket av en viss ingrediens som ingår i ett livsmedel, en så kallad mängdangivelse. Det är exempelvis ett krav om namnet på ingrediensen nämns i livsmedlets
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-05-22
 • Distansförsäljning - inte färdigförpackade livsmedel

  När en kund ringer och beställer mat för hemkörning blir maten förpackad på konsumentens begäran. Maten ska då ses som livsmedel som inte är färdigförpackade. Kunden har då rätt att få viss
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-01-03
 • Distansförsäljning - färdigförpackade livsmedel

  Vid distansförsäljning har konsumenten rätt att få tillgång till all obligatorisk information, utom hållbarhetsdatum, innan köpet avslutas. Hur det ska gå till kan du läsa om på denna sida.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-03-09
 • distansförsäljning

  Sida - Senast granskad 2016-02-11
 • Branschriktlinjer för Småbryggerier

  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2016-05-26
 • Företag utreds för otillåten försäljning av kött

  Livsmedelsverket och Årjängs kommun utreder tillsammans ett företag som misstänks för otillåten hantering och försäljning av kött och köttprodukter. Företaget misstänks även för att utan tillstånd ha
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-11-09
 • Årsta partihallar - bilaga 1, kontroll av äggförsäljning

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • Små dricksvattenanläggningar

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Brorssons Fiskförsäljning AB

  RW - Nummer 2004 - SÖLVESBORG , BLEKINGE
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2015-02-17
 • Title
  mängd slängd mat
  Excerpt
  1/3 av all mat som produceras slängs eller förfars. Hur många människor skulle det globala matsvinnet kunna förse med mat?
  Url
  http://www.livsmedelsverket.se/quiz2/betaversion/betaversion-startsida/mangd-slangd-mat?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=F%c3%b6rs%c3%a4ljning+av+sm%c3%a5+m%c3%a4ngder+&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=35.171.183.163&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_FoodHabits_OneOrMoreQuestionPage/_7edf56bf-33f4-4cd3-ba64-b17308ccdc99_sv&_t_hit.pos=18
  TypeName
  Page
  HitTypeName
  Section
  Subsection
  Containersida
  PublishDate
  2019-06-17 09:21:41
  UpdateDate
  2019-06-17 09:21:41
  Filename
  FileExtension
  ImageUri
 • Primärproduktion

  Livsmedelslagstiftningen omfattar primärproduktion och primärprodukter, det vill säga produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt och bär, produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-17
 • Checklista för spårbarhet och import av fröer för groddning

  Kontrollen av spårbarhet för groddar handlar om att säkerställa att hälsointyg och spår-barhet hos alla företag som importerar frön för groddning även företag som säljer eller köper frön för
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-05-24