Reviderade föreskrifter om berikning

2019-10-07

Nu är föreskrifterna om berikning reviderade så att även smaksatta fermenterade mjölkprodukter och motsvarande smaksatta vegetabiliska produkter omfattas av berikningskravet.

3 och 5 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel är ändrade genom LIVSFS 2019:5 vilket innebär att kravet på berikning nu omfattar följande:

 • Konsumtionsmjölk med en fetthalt på högst 3,0 viktsprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.
 • Vegetabiliska och laktosfria produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till konsumtionsmjölk ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.
  Smaksatta produkter eller produkter med tillsatta sockerarter eller sötningsmedel omfattas inte av kraven ovan.

 • Fermenterade mjölkprodukter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.
  Kravet ska inte tillämpas på ost.
  Även smaksatta fermenterade mjölkprodukter omfattas (nytt genom ändringar i LIVSFS 2019:5).

 • Vegetabiliska produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till fermenterade mjölkprodukter ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.
  Även smaksatta vegetabiliska produkter omfattas (nytt genom ändringar i LIVSFS 2019:5).

 • Margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter ska per 100 gram innehålla:
  - lägst 19,5 och högst 21,0 mikrogram vitamin D, och lägst 900 och högst 1500 mikrogram vitamin A räknat som retinolekvivalenter, varav högst 400 mikrogram betakaroten.

Ovanstående krav gäller endast livsmedel som är avsedda att användas av slutkonsumenter eller storhushåll.

Ekologiska livsmedel som har producerats eller släppts ut på marknaden i ett annat EU-land eller EES-land måste uppfylla ovanstående berikningskrav för att få säljas i Sverige.

Vissa livsmedel är undantagna från ovanstående krav, se 7 och 8 §§ LIVSFS 2018:5.

Från när gäller ändringarna?

Ändringarna i 3 och 5 §§ LIVSFS 2019:5 gäller från och med 24 oktober 2019. Produkter som tillverkats enligt äldre bestämmelser före den 24 oktober 2020 får släppas ut på marknaden till dess de är slutsålda.

Övergångsregler som gäller sedan tidigare:

LIVSFS 2018:5 gäller från och med den 16 maj 2018. De äldre reglerna, SLVFS 1983:2, får fortsätta att tillämpas under en övergångsperiod, till och med den 15 maj 2020, för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya berikningskraven. Produkter som tillverkats före den 16 maj 2020 enligt kraven i SLVFS 1983:2 får släppas ut på marknaden till dess de är slutsålda.