Ändring av EU-föreskrifterna 2020/2235 och 2020/2236 Djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2021/617

2021-04-19

Om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235 och (EU) 2020/2236 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av vissa vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/617

Ändringen är publicerad på båda webbsidorna nedan,

EU-förordning 2020/2235
EU-förordning 2020/2236