Kunskapsöversikter ersätter allergibroschyrer

2019-07-02

Nya kunskapsöversikter ger sjukvården, och andra yrkesgrupper, fakta om de livsmedel och ämnen som är vanliga orsaker till allergi och annan överkänslighet mot mat. Det kan underlätta rådgivning till patienter med allergi eller annan överkänslighet så att rätt livsmedel undviks.

Livsmedelsverket har tidigare gett ut broschyrer om allergi och annan överkänslighet mot livsmedel. Broschyrerna ersätts av fem kunskapsöversikter. Syftet med kunskapsöversikterna är att utgöra stöd till vården vid förmedling av information och råd om allergi och annan överkänslighet mot livsmedel. Kunskapsöversikterna riktar sig främst till dietister, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar med matallergi och annan överkänslighet.

Först ut att publiceras är kunskapsöversikterna om "Överkänslighet mot tillsatser och organiska syror i mat" samt "Allergiskt kontakteksem och andra hudreaktioner mot nickel och särskilda ämnen i mat". Kunskapsöversikten om "Överkänslighet mot tillsatser och organiska syror i mat" beskriver de specifika tillsatser som har orsakat överkänslighetsreaktioner samt de tillsatser som det finns mycket frågor om till exempel citronsyra. Överkänslighetsreaktioner mot tillsatser är sällsynta. De som drabbas är i de flesta fall personer som redan tidigare lider av någon allergisk sjukdom.

Kunskapsöversikten om "Allergiskt kontakteksem och andra hudreaktioner mot nickel och särskilda ämnen i mat" beskriver olika sorters hudöverkänslighet med tonvikt på nickelallergi. I underlaget beskrivs de livsmedel som innehåller högst halter nickel samt att det enbart är ett fåtal individer som behöver begränsa intaget av dessa livsmedel.

Livsmedelsverkets riskvärderingar och vetenskapliga underlag är utgångspunkten för myndighetens information och råd. Elva procent av dem som besöker Livsmedelsverkets webbplats söker efter information om allergi eller annan överkänslighet mot mat. Kunskapsöversikterna utgör uppdaterade referenser till de texter om allergi och annan överkänslighet som finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kunskapsöversikterna tar inte upp tolkning av den livsmedelslagstiftning som finns om bland annat märkning och tillsatser. Lagstiftningen beskrivs istället på Livsmedelsverkets webbplats (länkar nedan).

Publicering av de tre övriga kunskapsöversikterna är planerad till 2020. De kommer att behandla "Allergi och korsallergi mot vegetabiliska livsmedel, "Allergi och intolerans mot animaliska livsmedel" samt "Celiaki och spannmålsallergi".