Avgifter - godkännande och registrering

Avgift vid godkännande

En avgift för godkännandeprövning tas ut baserat på vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Undantag från detta gäller för slakterier och vilthanteringsanläggningar som betalar en schablonavgift på 36 000 kr. Slakterier med en årlig produktion upp till 1 000 ton kan få stöd för minskning av prövningsavgiften. Stödbeloppet kan variera, men som mest kan en anläggning få 36 000 kr i stöd. Det kan finnas företag som inte är berättigade till stöd.

Avgift kan tas ut även i fall där ansökan dras tillbaka eller då ansökan avslås.

Vid prövning av ägarbyte samt vid förändring av verksamhet vid en redan godkänd anläggning betalas halv avgift.

Avgift vid registrering

Då en anläggning registreras hos Livsmedelsverket tas en avgift på 1 050 kr ut. 

Avgifter

Senast granskad 2020-04-23