EG-förordning 2073/2005

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Ändringar med mera

Kort information till förordning (EU) nr 217/2014

Nya regler om köttbesiktning av svin

  • Trikinprovtagningen kan reduceras för grisar från besättningar som av myndigheterna erkänts ha kontrollerade uppfödningsförhållanden.
  • Processhygienkriterierna skärps för Salmonella i slaktkroppar av svin. Sverige tillämpar dock strängare krav genom det nationella kontrollprogrammet.
  • Okulär besiktning blir normen. Anskärning behöver endast utföras vid behov.
  • Det särskilda kontrollmärket för kött från nödslaktade djur (alla djurslag) tas bort.
Senast granskad 2019-02-12