Myndigheterna letar efter källa till ehec-utbrott

2018-08-14

Många personer har under juli insjuknat i ehec och många av dem har smittats av samma typ av ehec. Det är ännu okänt vilket sorts livsmedel dessa personer smittats av. Myndigheterna arbetar nu för att spåra smittkällan.

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, smittskyddsenheterna i berörda landsting och kommunerna letar efter källan till de sjukdomsfall av ehec som rapporterats i juli. Hittills har ett femtiotal fall kunnat kopplas till samma typ av ehec, ehec O157:H7. Ytterligare cirka femtio fall misstänks höra till samma utbrott. Fallen finns i flera län men flest fall finns i Uppsala län och Västra Götalandsregionen. Utredningen visar att det sannolikt rör sig om en livsmedelsburen smitta.

Myndigheterna spårar smittan genom att samla så mycket fakta det går om vad de smittade personerna ätit och druckit och om det finns något kvar – analysera maten.

- Det är ofta svårt att spåra en smittkälla, det är lite av ett detektivjobb. Men tillsammans med de andra myndigheterna gör vi allt vi kan för att ta reda på vilket livsmedel som är smittkällan, säger Mats Lindblad smittskyddssamordnare

Råd för att undvika ehec

Även om smittkällan till ehec-utbrottet ännu inte är känd är det alltid bra att följa råden för att undvika att bli smittad av ehec. Råden är extra viktiga att följa när det gäller barn.

  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker
  • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk

Att ehec finns hos nötkreatur är inte ovanligt, det är bland annat därför som man måste vara så noga med hygienen när man hanterar köttfärs och tvätta händerna när man besökt gårdar.


Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 - 17 53 40