Nytt samverkansforum kring kemikalier för dricksvattenproduktion

2020-10-15

För att dricksvatten ska få rätt kvalitet krävs bland annat kemikalier för att rena vattnet. För att kunna samordna tillgången och dela information startar Livsmedelsverket ett samverkansforum med kemikalieproducenter.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenproduktion räknas därför som samhällsviktig verksamhet. Dricksvattenproducenterna har ansvar för att det finns tillräckligt med dricksvatten i bra kvalitet, medan Livsmedelverket har ett ansvar att samordna kris- och beredskapsplaneringen för dricksvattenförsörjning.

Därför skapas forumet med branschorganisationen Svenskt vatten och kemikalieproducenter. Det första mötet hölls den 15 oktober.

- Det finns stora vinster med att samverka nationellt så att de kemikalier som krävs för ett bra dricksvatten finns tillgängliga där de behövs. Genom en regelbunden dialog kan vi få en överblick och undvika vardagsstörningar, säger Pär Aleljung, som ska leda arbetet.

Livsmedelverket har sedan tidigare en motsvarande samverkansgrupp för livsmedelsförsörjning, då med fokus på mat.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40