Uppdateringar av livsmedelsdatabasen

Vi uppdaterar databasen med jämna mellanrum. En uppdatering kan innebära nya livsmedel men också att gamla livsmedel har ändrats. En ändring kan vara en förändring på ett värde och/eller en annan ändring, till exempel ny eller ändrad klassificering.

Version 20171215

 

Den här versionen innehåller nya analysvärden för mer än 50 livsmedel, framförallt kött/chark, mejeri och spannmål . Eftersom många av dessa livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Nytt i denna version är också att summa sockerarter finns med och att mer än 700 livsmedel har reviderade jodhalter.

Version 20170314

I denna version har felaktigheter i livsmedelsdatabasen justerats. För att se exakt vad se pdf-filen nedan. 

Version 20160217

Versionen innehåller framförallt nya analysvärden för tacoprodukter, barngrötar, chips och salta nötter. Analysvärdena som även finns på den svenska marknaden är inlånade från Norge.

Version 20151221

Den här versionen innehåller vissa korrigeringar. Bland annat har berikningshalten i mjölk justerats eftersom halten är höjd i majoriteten av konsumtionsmjölken som säljs i Sverige. Eftersom mjölk ingår i många beräknade livsmedel så har även halten vitamin D ändrats i många beräknade livsmedel.

Arbetet med att publicera sockerarter i livsmedelsdatabasen är påbörjat och visas för enstaka livsmedel. Tills det är klart går det att summera monosackarider och disackarider (finns under 'Alla näringsämnen' i näringsämneslistan) om man vill ha summan sockerarter.

Version 20151210

Den här versionen innehåller nya analysvärden för närmare 100 livsmedel, framförallt drycker och grönsaker men även viss frukt och fisk. Eftersom många av dess livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Vi planerar att publicera sockerarter i livsmedelsdatabasen snart. Tills dess går det att summera monosackarider och disackarider (finns under 'Alla näringsämnen' i näringsämneslistan) om man vill ha summan sockerarter.

Version 20150528

Livsmedelsverket har drivit ett Nordiskt projekt vars syfte var att förbättra och standardisera metoderna som vi använder för att beräkna näringsinnehåll i livsmedel. Det här har gjort att en stor del av de beräknade livsmedel som finns i livsmedelsdatabasen (drygt 500) har fått lite ändrade näringsvärden.

Version 20140103

Näringsinnehållet i kött är uppdaterat i Livsmedelsdatabasen, framförallt i kött från vilda djur som vildsvin, rådjur, ren och hjort men även i nötkött och lamm. Eftersom nötfärs ingår i många beräknade livsmedel har näringsinnehållet i många rätter räknats om.

Version 20130530

Näringsinnehållet i grönsaker och rotfrukter är uppdaterat i Livsmedelsdatabasen. Eftersom många grönsaker ingår i beräknade livsmedel har näringsinnehållet i cirka 250 rätter där grönsaker ingår räknats om. 

Version 20130110

Livsmedelsdatabasen innehåller nu nya värden för vissa oljor, matfettsblandningar, margarin och paranötter. Enstaka andra värden är också korrigerade framförallt betakaroten. Observera att retinol och betakaroten saknas för 28 berikade matfetter - detta beror på att vi inte vet formen för berikningen, därför är vitamin A endast angivet som retinolekvivalenter. Eftersom det finns nya värden för matfett är alla beräknade livsmedel där matfett ingår omräknade.

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2019-03-21