Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Lövsta Kött AB


Anläggningsnummer

366

Postadress

Funbo-Lövsta 129, 755 97 Uppsala

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM CS(i)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket