Malaysia

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Malaysia.

Allmän information

Myndigheten Department of Veterinary Services (DVS) ansvarar för import av animaliska livsmedel till Malaysia. Import av fiskprodukter ansvarar the Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS) för. För export av färskt kött och köttprodukter måste Sverige och anläggningar godkännas i en särskild process av Malaysias myndighet. Sändningar av animaliska livsmedel måste åtföljas av ett exportintyg. För att veta vilka krav som gäller för din produkt be om hjälp av din importör i Malaysia.

Griskött

För export av färskt griskött till Malaysia genomgår Sverige för närvarande en särskild godkännandeprocess. Företag som har anmält intresse för denna export har fyllt i och lämnat in ett anläggningsfrågeformulär till Livsmedelsverket, som också skickats till Malaysia. Kontakta Livsmedelsverket om intresse finns för export av griskött.

Fågelkött

För export av färskt fågelkött till Malaysia måste Sverige gå igenom en särskild godkännandeprocess. Kontakta Livsmedelsverket om intresse finns för export av fågelkött.

Mjölk

Möjlighet finns att exportera mjölkprodukter till Malaysia. Anläggningar kan listas av Livsmedelsverket till den malaysiska myndigheten. Detta gäller endast mjölkprodukter (ost, yoghurt, smör, glass, etc.) för tillfället. Det är viktigt att notera att endast anläggningar som är registrerade i Malaysias e-permit system kan ansöka. Kontakta Livsmedelsverket om intresse finns för export av mjölkprodukter.

Listning mjölkanläggningar

Fiskprodukter

Vid export av fiskprodukter har svenska anläggningar fått bekräftat från kund i  Malaysia att export är möjlig på Livsmedelsverkets generella, produktspecifika (ej landspecifika) intyg för fiskprodukter. Intyget heter  LIVS183 - Tredjeland fisk.

Observera! Livsmedelsverket har inte förhandlat intyget med importlandets myndighet. Därmed kan vi inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Malaysia. Delge därför intyget med din kund i Malaysia. Be dem kommunicera intyget med sin kontrollmyndighet och hör om exporten kan fungera innan ni skickar sändningen. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om exporten fungerar och om Malaysia ställer särskilda krav på exporten.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-10-14