Singapore

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Singapore. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Export av livsmedel till Singapore

All export av livsmedel till Singapore måste komma från ett godkänt land samt en godkänd anläggning.

Under 2019 övergår alla livsmedelsrelaterade frågor till the Singapore Food Agency (SFA), som bildas under the Ministry of the Environment and Water Resources (MEWR). SFA ersätter myndigheten the Agri-Food & Veterinary Authority (AVA).

Myndigheten SFAs webbplats

Ansökan om export 

Livsmedelsanläggningar som vill exportera livsmedel till Singapore måste godkännas av SFA. Ansökan ska lämnas in till Livsmedelsverket. Kravet på listning för export gäller endast produktionsanläggningar. Frysanläggningar är inte berörda. För processade livsmedel ska livsmedelsanläggningen vara godkänd av behörig myndighet i Sverige.

Färskt/fryst nötkött och nötköttsprodukter

Singapore har godkänt Sverige som exportland av färskt/fryst nötkött samt nötköttsprodukter. Svenska anläggningar som önskar bli godkända för denna export kan skicka in anmälan genom blanketten LIVS 150, samt en kort beskrivning av produkterna man önskar exportera. För processade produkter önskas även en beskrivning av tillverkningsprocessen. Skicka blanketten och informationen till Avdelning Support, se kontaktuppgifter nedan.

 • namn på produkten
 • kort beskrivning av produkten
 • detaljerad innehållsdeklaration med innehållet av respektive ingrediens i procent; nötköttets ursprung (till exempel åldern på de slaktade djuren), eventuellt mekaniskt urbenat kött, inälvor, nervvävnad
 • flödesschema för tillverkningen av produkten samt kvalitetskontrollprogram. De kritiska kontrollpunkterna (CCP) och kontroll av förvaringstemperatur för den slutgiltiga produkten måste anges i flödesschemat
 • produktspecifikation och hållbarhetstid för produkten 

Färskt/fryst griskött och grisköttsprodukter

Singapore tillåter export av fryst och kylt griskött från listade anläggningar. Företag som önskar få sina anläggningar godkända för denna export ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Märkning av kött och köttprodukter

Varje basförpackning och kartong innehållande kött eller köttprodukter ska vara märkt med följande:

 • Beskrivning av produkten
 • Ursprungsland
 • Varumärke (om möjligt)
 • För köttprodukter: namn eller nummer på produktionsanläggning samt tillverkningsdatum
 • För kylt eller fryst kött: namn eller nummer på slaktanläggning samt slaktdatum
 • Namn eller nummer på förpackningsanläggning samt packdatum
 • Batchnummer
 • Nettovikt för innehållet i varje förpackning och kartong

Läs mer om märkningskrav på Singapores myndighets hemsida:

Ägg

Myndigheterna i Singapore efterlyser företag/anläggningar som är intresserade av att exportera hönsägg till Singapore. För att bli godkänd och listad som exportanläggning av Singapore ska anläggningen, förutom att vara godkänd av svenska myndigheter, vara "bio-secured" och vara fri från Salmonella enteritidis enligt ett av Singapores myndigheter godkänt provtagningsprogram.

De anläggningar/företag som är intresserade av export av hönsägg till Singapore ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan, så hjälper vi till med ansökan.

Vi håller för närvarande på att ta fram nya intyg för skalägg och äggprodukter, tillsammans med myndigheterna i Singapore. Dessa kommer att publiceras inom kort.

Mjölkprodukter

Mjölkprodukter tillverkade i Sverige kräver ingen särskild listning, då mjölkprodukter klassas som processade livsmedel (ej innehållande kött). Export ska ske med överenskommet hälsointyg som hittas längre ner på sidan.

Renkött

En process för godkännande av export av renkött pågår mellan Sverige och Singapore. Ett frågeformulär har besvarats och processas av myndigheten AVA i Singapore.

Plombering

Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Singapore kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-05-13