Marocko

Här hittar du de exportintyg till Marocko som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet  

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-01-17