Kontakt

Telefon: 018-17 55 00
Växelns öppettider: 8:00 - 16.00
Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00
Adress: Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala

Ring oss

Livsmedelsverket är en statlig myndighet. Om du skickar e-post, post eller fax till oss blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Vi registrerar och sparar det du skriver.

Adresser

Postadress

Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala

Besök oss

Leverans av gods

Strandbodgatan 4, 753 23 Uppsala
Godsmottagningen: 8.00-11.30 samt 13.00-16.00 

Trycksaksförsäljning

Misstänkta biverkningar av kosttillskott

Biblioteket

Senast granskad 2020-10-26