Uppdrag inom modernisering av köttkontrollen

För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen behov av att den offentliga kontrollen på området effektiviseras genom en modernisering och digitalisering.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet 31 maj 2022. Delrapportering 31 maj 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Livsmedelsverket

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-07