Picard återkallar frysprodukter med specifika batchnummer

2020-11-13

Picard återkallar sju frysprodukter med specifika batchnummer på grund av att halten etylenoxid överskrider den tillåtna gränsen för vissa partier med sesamfrön som använts i framställningen av produkterna.