Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Fortsatt arbete för minskat matsvinn

  Hösten är här och arbetet för att minska matsvinnet fortsätter på flera håll. I slutet av september bjuder vi in branschen till ett möte om arbetet för minskat svinn. Nu finns också riktlinjer som stöd för de företag som vill använda nyorden för minskat matsvinn – svinniska. Och inom kort ska matsvinnet i offentliga måltider kartläggas i en nationell mätning.  

  2019-08-27 -

 • Reviderade branschriktlinjer för Sport- och viktminskningsprodukter

  Branschriktlinjer för säkra sport- och viktminskningsprodukter från Svensk egenvård är reviderade och bedömda av Livsmedelsverket. Riktlinjerna finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats

  2019-08-20 -

 • Så blev resultatet av den nordiska kontrollen av glutenfria produkter

  Över 98 % av kontrollerade produkter märkta med "glutenfri" klarade gränsvärdet för sådan märkning. Det visar en kontroll av produkter i Sverige, Finland, Danmark och Norge i ett gemensamt kontrollprojekt.

  2019-06-26 -

 • Nya sidor om fiskprodukter i Kontrollwiki

  Nu kan du få bättre kännedom om processkunskap om fiskprodukter, faroanalys för fiskprodukter och varm- och kallrökt fisk. Dessa tre nya sidor i Kontrollwiki ska senare följas av en lång rad informationssidor och  e-utbildningar om andra fiskprodukter.

  2019-06-20 -

 • Livsmedelsverket lanserar verktyg för klimatanpassning

  Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för livsmedelsproduktion både på kort och lång sikt. Därför bör företag ha med klimatanpassning i sin verksamhetsplanering. Livsmedelsverket lanserar nu ett stöd och verktyg för det.

  2019-05-28 -

 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

  2019-05-24 -

 • Samarbete i livsmedelsbranschen ska minska matsvinnet

  I måndags hölls första mötet i ett initiativ för att starta en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen för minskat matsvinn i Sverige. Medverkar gör företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan. 

  2019-05-23 -

 • Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

  Livsmedelsverket har sammanställt de revisioner som gjorts av Sveriges livsmedelskontroll under 2018 i en rapport.

  2019-05-21 -

 • EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

  Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. De nya reglerna träder i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips.

  2019-05-15 -

 • Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer

  Företagen i Sverige är beroende av importerade råvaror och insatsmedel. Som en del i stödet till livsmedelsföretagens klimatanpassning publicerar Livsmedelsverket nu en rapport som visar hur klimatet kan komma att förändras i de delar av världen som Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning.

  2019-05-08 -