Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter

Här finns material som stödjer den lokala kontrollmyndighetens arbete för att själva upprätta effektiva krishanteringsplaner och rutiner för att hantera kriser rörande dricksvatten och livsmedel på ett ändamålsenligt sätt. OBS att handboken och dess bilagor är producerade 2011-2013 varför det som handlar om lagstiftning, myndigheter och övriga aktörer kan var föråldrade. Detta behöver tas i beaktande.

I underlagen finns även bra tips för producenter.

Senast granskad 2019-09-13