Förhandsanmälan vid import av animaliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

Förhandsanmälan av sändningar till gränskontrollen

Senast granskad 2020-06-03