Säker mat är framtiden

2016-11-17

Oavsett om det handlar om ris, ägg, kött eller insekter så måste framtidens mat vara säker. Livsmedelsverket ser positivt på nya klimatsmarta livsmedel och vill göra det så enkelt det går för livsmedelsföretagen att följa lagen.

Publicerad i Fri köpenskap 2016-11-11

Vi förstår att det kan verka konstigt att man inte får sälja insekter som ätits i många länder under en lång tid. Insekter kan mycket väl vara bra mat, det får framtida prövning visa, men vi måste ställa samma krav på insekter som vi gör med all annan mat. Företagen måste kunna visa att maten är säker innan den får säljas. Det är så lagstiftningen fungerar idag.

Anders Engströms resonemang i Fri Köpenskap, 3 november, om att Livsmedelsverket för en hårdför linje och att andra länder tillåter insekter stämmer inte. Ja, det finns några få länder som tolererar insekter, men 24 medlemsländer gör som vi i Sverige - de följer lagstiftningen och vill invänta ett EU-godkännande.

Insektsföretagen och insektslobbyn skulle vinna på att vända på perspektivet. Vad som verkligen kan ta död på en begynnande näring är om något går väldigt fel, att människor blir sjuka och att förtroendet för ett nytt livsmedel skadas. När konsumenterna vet att maten är kontrollerad, producerad på ett bra sätt och ok att äta, ökar också deras förtroende, vilket i sin tur är bra business för företagen.

Livsmedelsverket sätter konsumentens säkerhet främst. Genom välgrundade regler och en bra livsmedelskontroll kan vi värna om konsumenterna, men också om ryktet för svensk mat. Det blir en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel för svenskproducerad mat som både konsumenter och företag tjänar på.

JAN SJÖGREN Avdelningschef, Avdelning Support, Område Livsmedelskontroll, Livsmedelsverket