Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

David Karlgrens Slakteri AB


Anläggningsnummer

060

Postadress

Box 820 , 982 28 GÄLLIVARE

Kommun

GÄLLIVARE

Län

NORRBOTTEN

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VIII-PP CS(i)

Djurslag

B O S fG P wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket