Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Högförädlade produkterNr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.