Så spårar man smitta

Att spåra smitta vid ett utbrott är ofta svårt. Först måste man till exempel ta reda på om smittan verkligen har kommit via maten.

Om man misstänker att det är maten som orsakat utbrottet gäller det att försöka ta reda på vilken mat det är. Det görs bland annat genom att smittskyddsläkarna frågar dem som drabbats vad de ätit.

Ofta kan det vara svårt att komma ihåg vad man åt för flera veckor sedan. Ibland händer det att det finns matrester kvar som går att analysera - det underlättar arbetet avsevärt.

Din roll - anmäl alltid matförgiftningar

Misstänker du att du har blivit matförgiftad? Ring till miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka. Om matförgiftningar anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsakerna till utbrotten och därmed skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas.

Företagens roll

När myndigheterna har konstaterat vilket livsmedel som är misstänkt för utbrottet sätter själva spårningen igång. Företagen måste kunna tala om vilka företag som har levererat produkter till dem och vilka företag som de själva har levererat produkter till. Varje led i livsmedelskedjan - odling, transporter, förädling och försäljning - ska gå att följa.

Om ett företag vet eller misstänker att de har importerat, producerat och/eller distribuerat livsmedel som inte är säkra måste de omedelbart informera den myndighet som kontrollerar deras verksamhet (så kallad behörig myndighet).

Myndigheternas roll

För de flesta livsmedelsföretag är det kommunen, den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, som ansvarar för smittspårningsarbetet.

Livsmedelsverkets roll är främst att stödja kommunerna i arbetet, att vara kontaktpunkt för varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed – livsmedel och foder) samt att kommunicera med andra länder som ibland är berörda.

Senast granskad 2018-09-03