Mer webbinformation om kontrollen av skyddade beteckningar och huvudkontor

2019-04-26

Livsmedelsverket har utökat informationen om skyddade beteckningar. Den nya informationen handlar om kontrollen av skyddade beteckningar. Ett område som kommer att revideras av EU-kommissionens Sante-F i juni. Dessutom har två nya sidor om kontroll av huvudkontor publicerats.

Skyddade beteckningar

Reglerna kring de skyddade beteckningarna gör det möjligt för företagare att informera om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter. 

- De är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. Det är mycket viktigt att andra produkter, som inte håller samma kvalitet men är snarlika, inte åker snålskjuts på de skyddade beteckningarna, säger statsinspektör Ulla Fäger. 

Information om skyddade beteckningar finns på Livsmedelsverkets webbplats. Där länkas till den nya informationen om kontrollen av beteckningarna som ligger på Kontrollwiki -  en webbplats för fördjupning (länkar nedan). 

I dagsläget finns information om skyddade beteckningar på livsmedel. Sidan uppdateras löpande med förslag på checklistor och med information om kontroll av skyddade beteckningar på vin och sprit. 

I juni kommer Sante-F till Sverige för en revision av den svenska kontrollen av skyddade beteckningar.

Huvudkontor

Dessutom har två nya sidor om kontroll av huvudkontor publicerats. Den ena är en samlingssida som är tänkt att vara en hjälp när kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll vid huvudkontor. På sidan finns samlade länkar till andra vägledande sidor i Kontrollwiki med användbar information vid kontrollen.

Den andra sidan handlar om när huvudkontor berörs av ett RASFF-meddelande och ger inspektörer stöd om hur de ska agera och vad som kan vara bra att tänka på vid uppföljning på denna typ av anläggning.